Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Avfallshantering för dig som bor på Tranholmen

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

Telefon: 08-519 333 00 

Flytande återvinningscentral Tranholmen
Boende på Tranholmen betalar en fast årsavgift som varierar beroende på hämtningsintervall och om matavfall sorteras ut.

Fastighetsnära hämtning på Tranholmen sker mellan vecka 16 och 44. Övriga veckor sker hämtning från det gemensamma sophuset på fastlandet. Kontakta kommunens kundtjänst för avfall hos Suez om du vill beställa nyckel till sophuset.

Abonnemang matavfall och restavfall

Abonnemanget innebär att du deltar i kommunens insamling av matavfall för produktion av biogas och biogödsel. Du får papperspåsar att sortera ditt matavfall i. Papperspåsarna lämnas i sophuset på fastlandet året runt.

Matavfall

Avfallstaxa

Abonnemang hemkompost och restavfall

Abonnemanget innebär att du själv tar hand om ditt matavfall genom att kompostera det i din egen hemkompost. Hemkomposten ska vara skadedjurssäker och isolerad. Du står själv för införskaffande och skötsel av komposten. Du som vill kompostera ska anmäla din kompost till Miljö- och Stadsbyggnadskontoret som behandlar din anmälan mot en avgift.

Hemkompost

Abonnemang osorterat restavfall

Abonnemanget innebär att du inte sorterar ditt matavfall.

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster kan inte beställas från Tranholmen eller andra öarna i kommunen.

Är ditt hus obebott i minst sex månader?

Om du inte nyttjar din fastighet under en sammanhängande period om minst sex månader kan du ansöka om dispens från sophämtning.

Dispens från sophämtning

Flytande återvinningscentral till Tranholmen

Den flytande återvinningscentralen besöker Tranholmen en gång per år under 2018 och 2019. Körningen 2018 genomfördes den 16 juni. Nästa körning planeras till våren 2019. Datumet är ännu ej fastställt.

Syftet med den flytande återvinningscentralen är att underlätta för de boende att lämna sitt avfall till återvinning och återanvändning. Den flytande återvinningscentralen är utrustad med containrar och behållare för att kunna ta emot det mesta en vanlig återvinningscentral gör. På plats finns personal som kan svara på frågor om sortering av avfall.