Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Sophämtning för villa och radhus

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

Telefon: 08-519 333 00 

Matavfall
Du som bor i villa eller radhus kan välja mellan tre olika grundabonnemang för avfallshämtning. Oavsett vilket abonnemang du har sorteras tidningar och förpackningar till återvinning och lämnas till återvinningsstation eller återvinningscentral. Farligt avfall, el-avfall och grovavfall lämnas till återvinningscentral eller SÖRABs mobil återvinningscentral. Hela saker så som möbler och kläder är det bättre att sälja eller skänka. Human Bridge har behållare för textilåtervinning- och återanvändning runt om i kommunen.

Avfallstaxan är så kallat miljöstyrande vilket betyder att du som väljer att sortera ut matavfall och/eller väljer ett lägre hämtningsintervall får en lägre avgift än dem som inte gör det.

Danderyds kommuns avfallstaxa

Abonnemang matavfall och restavfall

Abonnemanget innebär att du deltar i kommunens insamling av matavfall för produktion av biogas och biogödsel. Du får ett brunt matavfallskärl på 140 liter, papperspåsar för matavfall och en påshållare. Du behåller det grå kärlet för restavfallet och båda kärlen töms samtidigt oavsett hämtningsintervall. Vid påträffad felsortering av annat avfall än matavfall i det bruna kärlet debiteras en felsorteringsavgift på 50 kronor på nästa faktura.

Abonnemang hemkompost och restavfall

Abonnemanget innebär att du själv tar hand om ditt matavfall genom att kompostera det i din egen hemkompost. Hemkomposten ska vara skadedjurssäker och isolerad. Du står själv för införskaffande och skötsel av komposten och behåller ditt gråa kärl för restavfall. Du som vill kompostera ska anmäla din kompost till Miljö och Stadsbyggnadskontoret som behandlar din anmälan mot en avgift.

Hemkompost

Abonnemang osorterat restavfall

Abonnemanget innebär att du inte deltar i kommunens insamling av matavfall och lämnar restavfall och matavfall osorterat i ditt kärl för restavfall.

Prisexempel för villahushåll

Här har vi beräknat vad det kostar om man har 200 kilo matavfall och 200 kilo restavfall per år för de två vanligaste hämtningsintervallen. Tänk på att detta endast är ett exempel och att du kan ha både mer och mindre avfall, eller ett annat hämtningsintervall. Genom att titta på din faktura kan du själv räkna ut hur mycket avfall du brukar lämna.

Abonnemang matavfall och restavfall

Hämtning varannan vecka: Ett grått kärl på 190 liter för restavfall och ett brunt kärl på 140 liter för matavfall med hämtning varannan vecka utan gångvägstillägg får en grundavgift på 745 kronor. Viktavgiften är då 2,25 kronor per kilo för matavfall och 2,90 kronor per kilo för restavfall, så om du slänger 200 kilo matavfall och 200 kilo restavfall så betalar du 1 030 kronor i viktavgift. Totalt per år: 1 775 kronor.

Hämtning varje vecka: Ett grått kärl på 190 liter för restavfall och ett brunt kärl på 140 liter för matavfall med varje vecka utan gångvägstillägg får en grundavgift på 1 145 kronor. Viktavgiften är då 2,25 kronor per kilo för matavfall och 2,90 kronor per kilo för restavfall, så om du slänger 200 kilo matavfall och 200 kilo restavfall så betalar du 1 030 kronor i viktavgift. Totalt per år: 2 175 kronor.

Abonnemang hemkompost och restavfall

Hämtning varannan vecka: Ett grått kärl på 190 liter för restavfall med hämtning varannan vecka utan gångvägstillägg får en grundavgift på 745 kronor. Viktavgiften är då 2,90 kronor per kilo för restavfall och om du slänger 200 kilo restavfall och lägger allt matavfall i komposten så betalar du 580 kronor i viktavgift. Totalt per år: 1 325 kronor.

Hämtning varje vecka: Ett grått kärl på 190 liter för restavfall med hämtning varannan vecka utan gångvägstillägg får en grundavgift på 1 145 kronor. Viktavgiften är då 2,90 kronor per kilo för restavfall och om du slänger 200 kilo restavfall och lägger allt matavfall i komposten så betalar du 580 kronor i viktavgift. Totalt per år: 1 725 kronor.

Abonnemang osorterat restavfall

Hämtning varannan vecka: Ett grått kärl på 190 liter för restavfall med hämtning varannan vecka utan gångvägstillägg får en grundavgift på 1 088 kronor. Viktavgiften är då 3,40 kronor per kilo restavfall, så om du slänger 400 kilo osorterat restavfall så betalar du 1 360 kronor i viktavgift. Totalt per år: 2 448 kronor.

Hämtning varje vecka: Ett grått kärl på 190 liter för restavfall med hämtning varannan vecka utan gångvägstillägg får en grundavgift på 1 488 kronor. Viktavgiften är då 3,40 kronor per kilo restavfall, så om du slänger 400 kilo osorterat restavfall så betalar du 1 360 kronor i viktavgift. Totalt per år: 2 848 kronor.