Försenad sophämtning på Kevingeringen

2019-03-19 12:16

Det blir ingen sophämtning i dag på Kevingeringen 11-13, 18-16, 19-21, 22-20, 25-27, 26-24, 29, 67, 71, 73-75, 83. Anledningen är att en av sopbilarna är på verkstad. Sophämtningen kommer istället ske onsdagen 20 mars.

Matavfall i verksamhet

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

Telefon: 08-519 333 00 

Matavfall
Genom att sortera matavfall bidrar du till en bättre miljö. Matavfallet som sorteras ut blir till biogasbränsle och biogödsel.

Utsorterat matavfall från verksamheter

I alla verksamheter uppstår matavfall som exempelvis kaffesump, skal och matrester. Om matavfallet sorteras rätt och separeras från annat avfall kan det användas för att framställa ett av världens mest miljöanpassade fordonsbränslen – biogas – samt biogödsel för åkermark.

Sorteringsguide

Hur kommer vår verksamhet igång?

Kommunen hämtar matavfall genom en tjänst som heter Gröna Linjen. När er verksamhet har bestämt sig för att börja sortera matavfall ringer ni till kommunens kundtjänst för avfall:

Insamling i kärl

Kommunens entreprenör undersöker era avfallsutrymmen och ger förslag på antal kärl och kärlens placering. Kärlen behöver nödvändigtvis inte stå i kylt utrymme. Hämtning av matavfall sker minst en gång i veckan men du kan också beställa hämtning två eller tre gånger i veckan.

Övriga insamlingssystem

Förpackat matavfall
Butiksinnehavare eller grossister kan lämna förpackat matavfall som ska kasseras. Insamling sker i kärl eller på hel pall. Kärl ingår i abonnemanget. Förpackningar gjorda av glas kan inte lämnas.

Kvarn med tank
Matavfallet mals ner i en kvarn och samlas upp i en tank som sedan töms genom slamsugning. Systemet kräver en egen investering från fastighetsägaren.

Bottentömmande behållare
Markbehållare eller underjordsbehållare är två varianter av bottentömmande behållare som töms av en kranbil. Bottentömmande behållare finns för både matavfall och restavfall. Systemet kräver en egen investering från fastighetsägaren.