Försenad sophämtning på Kevingeringen

2019-03-19 12:16

Det blir ingen sophämtning i dag på Kevingeringen 11-13, 18-16, 19-21, 22-20, 25-27, 26-24, 29, 67, 71, 73-75, 83. Anledningen är att en av sopbilarna är på verkstad. Sophämtningen kommer istället ske onsdagen 20 mars.

Slam och latrin

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

Telefon: 08-519 333 00 

Det är Suez Recycling AB som sköter slamtömningen av enskilt avlopp i Danderyds kommun. Om du har frågor eller vill beställa tömning/hämtning kontakta dem.

All hämtning sker efter beställning, senast en vecka efter att beställningen är gjord. Om anläggningen inte är tillgänling vid överenskommen tömningstid så utgår en avgift för bomkörning. Vid behov av akut tömning av slam sker tömning inom 24 timmar.

Läs mer om kostnader för slam- och latrinhämtning i Danderyds kommuns avfallstaxa

Läs mer om enskilt avlopp