Tekniska problem med webbsändningen av kommunfullmäktige

2018-10-22 19:50

Vi har för närvarande tekniska problem med vår webbsändning av kommunfullmäktige. Felsökning pågår.

Längre svarstider för felanmälan

2018-10-22 12:56

För närvarande är det en driftstörning som påverkar kommunens mejlservrar. Detta innebär att svarstiden för felanmälan blir längre än vanligt. Vår leverantör arbetar just nu med att åtgärda situationen. För frågor om pågående felanmälan, ange ditt ärendenummer när du kontaktar kommunen.

Matavfall i lägenhet

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

Telefon: 08-519 333 00 

Matavfall
Genom att sortera matavfall bidrar du till en bättre miljö. Matavfallet som sorteras ut blir till biogasbränsle och biogödsel.

Att sortera i lägenhet

Att sortera matavfall. Det som behövs är en påshållare med papperspåse, som placeras till exempel under diskbänken, där matavfallet läggs. När påsen är full läggs den i matavfallskärlet som placerats i anslutning till fastigheten. Påsar, påshållare och kärl ingår i abonnemanget för matavfall och levereras till fastighetsägaren. Kommunen bistår gärna fastighetsägaren i planeringen av plats för kärl.

Sorteringsguide – svenska

Sorteringsguide – engelska

Vi hjälper er att komma igång

För att underlätta för fastighetsägare att komma igång med sorteringen är kommunen behjälplig med planering och dimensionering inför den nya sorteringen. Kommunen kommer även tillhandahålla informationsmaterial som kan delas ut till de boende. Finns intresse från fastighetsägare och boendes sida så kan kommunens matavfallssamordnare dela på informationsmöten och berätta mer om matavfallsortering.

Ta kontakt med kommunen

Sitter du i en styrelse eller är innehavare av fastighetsbolag i flerfamiljshus som vill börja sortera kan du kontakta avfallsplanerare Eva Hedenström på 08-568 912 29. Du kan även mejla dina frågor: