Matavfall i lägenhet

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

Telefon: 08-519 333 00 

Matavfall
Genom att sortera matavfall bidrar du till en bättre miljö. Matavfallet som sorteras ut blir till biogasbränsle och biogödsel.

Att sortera i lägenhet

Att sortera matavfall. Det som behövs är en påshållare med papperspåse, som placeras till exempel under diskbänken, där matavfallet läggs. När påsen är full läggs den i matavfallskärlet som placerats i anslutning till fastigheten. Påsar, påshållare och kärl ingår i abonnemanget för matavfall och levereras till fastighetsägaren. Kommunen bistår gärna fastighetsägaren i planeringen av plats för kärl.

Sorteringsguide – svenska

Sorteringsguide – engelska

Vi hjälper er att komma igång

För att underlätta för fastighetsägare att komma igång med sorteringen är kommunen behjälplig med planering och dimensionering inför den nya sorteringen. Kommunen kommer även tillhandahålla informationsmaterial som kan delas ut till de boende. Finns intresse från fastighetsägare och boendes sida så kan kommunens matavfallssamordnare dela på informationsmöten och berätta mer om matavfallsortering.

Ta kontakt med kommunen

Sitter du i en styrelse eller är innehavare av fastighetsbolag i flerfamiljshus som vill börja sortera kan du kontakta en kommunens avfallsplanerare. Du kan även mejla in dina frågor.