Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Flerfamiljshus

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

Telefon: 08-519 333 00 

Flervåningshus
Bor du i lägenhet i Danderyds kommun ingår sophämtningen i din månadsavgift.

En del tjänster går att beställa direkt från lägenheten, andra tjänster måste din fastighetsägare eller bostadsförening beställa. Om du har synpunkter på din sophämtning vänligen kontakta fastighetsägaren eller bostadsföreningen.

Matavfall

Fastighetsägaren kan beställa ett matavfallsabonnemang. Samtliga lägenheter i ett hus behöver inte sortera för att kunna ha ett matavfallsabonnemang.

Matavfallsabonnemang

Förpackningar och returpapper

Kommunen hämtar inte förpackningar och returpapper. Om sådant avfall behöver hämtas får fastighetsägaren anlita valfri entreprenör för borttransport.

Återvinning av förpackningar

Pappersåtervinning

Farligt avfall

Det går inte att abonnera på hämtning av farligt avfall. Dock kan du som bor i lägenhet beställa hämtning av farligt avfall vid dörren genom tjänsten returkassen.

Återvinning av farligt avfall

Grovavfall

Fastighetsägaren kan abonnera på hämtning av grovavfall.

Grovavfallshämtning

Elavfall

Fastighetsägaren kan abonnera på hämtning av elavfall. Om du abonnerar på hämtning av grovavfall så ingår hämtning av el-avfall utan extra kostnad.  

Elavfallshämtning

Textilier

Fastighetsägaren kan beställa textilhämtning. Om du abonnerar på hämtning av grovavfall så ingår hämtning av textilier. 

Textilhämtning