Återvinningsstation för returpapper och förpackningar

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Återvinningsstation
Genom att sortera och lämna förpackningar och returpapper till återvinning kan du bidra till ett mer hållbart samhälle. Vissa material kan återvinnas flera gånger till nya produkter och en del, som glas och metall, hur många gånger som helst!

Återvinningsstationer finns på 9 platser i Danderyds kommun:

  • Bråvalla (Bråvallavägen/Ösbyvägen)
  • Danderyds Golfklubb (Edsbergsvägen 2)
  • Djursholms slott
  • Enebyberg IP (Arholmavägen 33)
  • Enebybergs station (Västra Banvägen)
  • Enebyängens handelsplats (Sunnanängsvägen 2)
  • Lidl Stocksund (Vasavägen/Bengt Färgares Väg)
  • Mörby Centrum (P-plats södra)
  • Pendelparkering vid Mörbyskolan (Vendevägen 96)

När du klickar på en markering på kartan visas namn och adress på återvinningsstationen.

Visar Återvinningsstationer
 

Vem ansvarar för återvinningsstationerna?

Insamling av förpackningar och tidningar ligger idag inte under det kommunala ansvaret. Istället är det producenterna själva som ansvarar för att samla in och återvinna materialet. Detta kallas producentansvar. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI AB, som ansvarar för att etablera, tömma och städa återvinningsstationer i hela landet. Det övergripande målet för producentansvaret är att förpackningsmängderna ska minska och återvinningen öka.

Felanmäl städning och tömning till FTI

På FTIs webbsida kan du anmäla när en station behöver städning eller tömning. Du kan även se när en återvinningsstation senast är tömd och när nästa tömning ska ske.

Gör en felanmälan, FTI AB

Så sorterar du rätt! FTI:s sorteringsguide

Vill du ringa in en felanmälan kan du göra det till FTI AB på telefon 0200-88 03 11.