Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Bygga, bo och miljö

startsida bygga bo miljö
På de här sidorna hittar du information om allt från planritning och anslutning till vatten och avlopp till hur du tillsammans med kommunen sköter och vårdar miljön i Danderyd.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret arbetar med frågor som till exempel buller, luftkvalitet, radon, energi, miljöfarliga verksamheter, livsmedelskontroll och kemikalier samt tar emot klagomål på verksamheter och miljö. Miljö- och stadsbyggnadskontoret tittar även på hur Danderyd som kommun ska utformas till det yttre och rådgivning för utformning av hus och annan gestaltning.

2018-05-17
Den efterlängtade värmen har äntligen kommit och även hos SÖRAB råder det högtryck. Under våren, och framförallt under h...
2018-05-15
Nu är datum satt för 2018 års besök av den flytande återvinningscentralen till Tranholmen!
2018-04-09
Du som har abonnemang med avfallshämtning 39 gånger om året kommer från och med nästa vecka ha hämtning varje vecka.
2016-04-18
Under maj månad kommer Suez att leverera en ny årsförbrukning av matavfallspåsar till villahushåll som sorterar och bor ...