Kvalitet och utmärkelser

Utbildnings- och kulturkontoret ansvarar för att bedöma och förmedla en bild av kvaliteten i alla kommunens förskolor, pedagogisk omsorg och skolor. Till grund för bedömningarna finns enkäter till vårdnadshavare och elever, observationer, verksamheternas självvärderingar och kvalitetsdokument samt statistik.

Varje enhet har sitt systematiska kvalitetsarbete. Information om detta finns på varje enhets sida.

Utbildnings- och kulturkontoret genomför kontinuerligt verksamhetsbesök för att följa upp arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet. För att stötta skolutveckling i kommunen erbjuder Utbildningsnämnden förskolor, skolor och pedagogisk omsorg projektmedel för utvecklingsprojekt. Utbildningsnämnden delar även årligen ut en kvalitetsutmärkelse.

Resultaten av alla undersökningar och observationer presenterar vi regelbundet här på webbplatsen. De ligger till grund för framtida beslut av Utbildningsnämnden om till exempel budget och prioriterade förbättringsområden.

Våga Visa - ett utvärderingssamarbete mellan 5 kommuner

Danderyds kommun ingår i ett utväderingssamarbete "Våga Visa" där fem kommuner arbetar tillsammans med att utvärdera kvaliteten i kommunernas förskolor och skolor. Arbetet omfattar enkäter till vårdnadshavare och elever, intervjuer, observationer och skolornas egna självvärderingar.

Syftet med Våga Visa är att öka måluppfyllelsen i verksamheterna. De kommuner som Danderyd samarbetar med är Ekerö, Sollentuna, Upplands-Väsby och Nacka.

Läs mer om Våga Visa

Våga Visa - Kommuner i samverkan om kvalitetsuppföljning

Resultat från observationer

Enkätsvar 2016

Här finner du svaren på förskolornas föräldraenkät

Kvalitetsdokument

Här finner du en lista över kvalitetsdokument för förskolor och pedagogisk omsorg

Kvalitetsutmärkelser

Varje år delar Utbildningsnämnden ut kvalitetsutmärkelser till framgångsrika utvecklingsarbeten i skolor och i förskolor. Syftet med kvalitetsutmärkelsen är att uppmuntra framgångsrika skolor och förskolor i sitt arbete. Utmärkelsen ska också inspirera till fortsatt utvecklingsarbete vid Danderyds skolor och förskolor för att även i fortsättningen erbjuda högsta kvalitet.

Kvalitetsutmärkelser 2016

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Kvalitet och utmärkelser

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.