Ansökan om projektmedel läsåret 2017/2018

För att stimulera till utveckling och öka måluppfyllelsen inom Utbildningsnämndens ansvarsområde finns det möjlighet för förskola, pedagogisk omsorg, skola och gymnasium i Danderyds kommun att ansöka om projektmedel.

Medlen ska användas för att utveckla strategier och metoder för hållbar verksamhetsutveckling i linje med Utbildningsnämndens utvecklingsområden i budgeten. Erfarenheterna från utvecklingsarbetet ska spridas till alla enheter i Danderyd. Projektmedlen ska användas för att ge projektdeltagarna tid och förutsättningar att arbeta med utvecklingsområdet.

Ansökan om projektmedel till läsåret 2017/2018 öppnar under vårterminen 2017.

Har du frågor kontakta
Eva Hoas e-post telefon 08-568 910 88 eller
Lena Wallin e-post   telefon 08-568 910 77

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Ansökan om projektmedel läsåret 2017/2018

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.