Vad är skapande skola?

Skapande skola är barns och ungas rätt till kultur. Det är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Varje år fördelar Kulturrådet på uppdrag av regeringen pengar till kulturinsatser i skolan. Syftet är att långsiktigt få in kulturen som en del av lärandet i skolan, för grundskolornas årskurs 4-9, detta kallas Skapande skola. Bidraget är att långsiktigt ge barn och ungdomar en ökad tillgång till kulturens alla uttrycksformer och inspirera till eget skapande. Bidraget ska sökas av respektive skola. Pengarna kan användas för tre typer av kulturinsatser:

  • Inköp av kultur, till exempel teater-, dansföreställningar eller författarbesök.
  • Elevers eget skapande, där till exempel en konstnär eller kulturpedagog jobbar med eleverna i klassrummet.
  • Olika insatser som stärker banden mellan skolan och det professionella kulturlivet på sikt. Det kan till exempel handla om seminarier och prova-på.

Mer information om Skapande skola finns på Kulturrådets hemsida www.kulturradet.se

Vid frågor kontakta Helena Resele Tidén på Produktionskontoret.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Vad är skapande skola?

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.