Parkeringsböter

Om du har fått en parkeringsbot som du anser är felaktig måste du agera enligt en särskild ordning.

Har du fått en p-bot som du anser är felaktig?


1. Betala boten. Betalning måste ske även om den anses felaktig.
2. Överklaga till Polisen.
3. Om överklagan godkänns återfår du pengarna.

Om boten är utfärdad på kommunens mark kallas den för P-anmärkning.
Om boten är utfärdad på privat mark kallas den kontrollavgift.

Vilka belopp gäller?

700kr
Stoppförbud, parkerat på rörelsehindrad plats, framför övergångsställe, lastzon, korsning.

300 kr
Övriga mindre överträdelser.

Parkeringsvakterna har ingen provision.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Parkeringsböter

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.