Nyanlända flyktingar flyttar in på Enmans väg från 15 augusti

2016-08-18 14:52

Enmans väg

Under de senaste veckorna har fem hus byggts upp på tomterna på Enmans väg. De kommer inom den närmaste veckan att vara färdigställda. Inflyttning kommer att kunna ske successivt från och med den 15 augusti.

De som flyttar in är nyanlända, d.v.s. flyktingar som har kommit till Sverige och som har bott på något av Migrationsverkets anläggningsboenden under en längre tid. De har nu beviljats uppehållstillstånd och ska fortsätta att leva och bo i Sverige.

De nyanlända som flyttar in i Danderyds kommun kommer att vara inskrivna på Arbetsförmedlingen som kommer att arbeta med individuella etableringsplaner. Varje person kommer också att läsa svenska samt genomgå en samhällsorienterande kurs för att lära känna Sverige. Kursen berör många områden, alltifrån kultur och barnuppfostran till rättsväsende.

Danderyds kommun kommer också att erbjuda kontakt på mer frivillig basis, genom ett samarbete med ”Kompis Sverige”.  De nyanlända kommer då att få möjlighet att knyta kontakter med mer etablerade svenskar.

Om Du önskar ytterligare information så går det bra att kontakta Gunila Stenzelius på telefon 08 568 911 60.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Nyanlända flyktingar flyttar in på Enmans väg från 15 augusti

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.