Lägesrapport om Danderyds flyktinghjälp

2016-12-12 13:11

Den 1/3 2016 trädde en lagändring i kraft som innebär att en kommun är skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning i kommunen.

Varje kommun får ett fördelningstal och för Danderyd var det 128 personer under 2016 och 185 för
2017. Socialkontoret bedöms i dagsläget kunna fullfölja mottagandet för 2016.

Kommunen tar emot flyktingar som har bott på något av Migrationsverkets anläggningsboenden under en längre tid. När de kommer till kommunen har de fått uppehållstillstånd i Sverige.

Den nyanlände tar kontakt med Arbetsförmedlingen som omedelbart börjar jobba med etableringsprocessen. I arbetet ingår bl a att lära svenska och att genomgå en samhällsorienterande kurs för att få kunskap om svenskt samhällsliv och kultur.

Boende och stödinsatser

Kommunen ska erbjuda bostäder till de nyanlända och därför har modullägenheter byggts i Enebyberg. Planer på att uppföra ytterligare ett antal moduler under 2017 finns. Danderydsborna har också bjudits in att engagera sig i bostadsförsörjningen genom möjlighet att hyra ut lägenheter till nyanlända.

Socialkontoret har påbörjat samverkan med föreningsliv och volontärverksamheter. En volontärsamordnare har anställts för att organisera och planera integrationsskapande insatser för gruppen nyanlända.

Kommunen har idag ett avtal med Kompis Sverige som hjälper till att matcha nya svenska med etablerade svenskar. Intresset har visat sig större än väntat och flera kompispar är redan matchade.

Ensamkommande barn

Danderyds kommun har idag ansvar för 99 ensamkommande barn. Under hösten 2016 öppnade Danderyd kommuns HVB-hem för ensamkommande ungdomar i åldern 14-18 år. I dagsläget har cirka 17 ungdomar flyttat in och allt har fungerat mycket bra. Några enstaka ungdomar har fått uppehållstillstånd. Några ungdomar har hunnit fylla 18 år innan asylprocessen avslutats och har då flyttat till Migrationsverkets boenden. I och med detta upphör Danderyds kommuns ansvar. Under 2017 kommer 30 ungdomar fylla 18 år. Osäkerheten är stor om de kommer ha sin asylprocess avslutad innan dess och om de kommer vara kvar i Danderyds kommuns omsorg eller inte.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Lägesrapport om Danderyds flyktinghjälp

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.