Rapport från öppet möte om planerat ungdomsboende på Sätraängsvägen

2016-06-01 15:00

Här en sammanfattning från informationsmöte på Fribergaskolan 2016-05-26 angående kommunens planering av att starta ett ungdomsboende (HVB hem) i Danderyd.

På kvällen den 26 maj bjöd Danderyds kommun in till ett informationsmöte kring kommande start av ett ungdomsboende för ensamkommande flyktingbarn. Deltog gjorde några av kommunens politiker och tjänstemän från olika kontor. Inbjudan hade dels delats ut i brevlådorna kring den aktuella adressen och satts upp i portuppgångarna. Inbjudan fanns även på kommunens hemsida under flyktinginformationen. Kommunen uppskattar att det kom ca 60 personer till mötet.

Olle Reichenberg, KS-ordförande i Danderyd hälsade alla välkomna och höll sedan i strukturen på mötet. Margareta Heimer, socialdirektör, informerade om kommunens flyktingmottagande. Susanne Carlsson, verksamhetschef inom Vårljus AB, berättade om boendet i Vaxholms stad som hon nyligen har startat upp. Därefter blev det en frågestund.

Det som planeras är:
I september kommer socialnämnden att starta upp ett ungdomsboende i Danderyd. Boendet kommer att drivas av Vårljus AB, som är ett bolag som ägs av alla kommuner i länet förutom Stockholms stad. Boendet är endast avsett för ensamkommande flyktingbarn, ca 22 stycken. De flesta kommer att vara pojkar men det kan också bli några flickor. De kommer att vara i åldern 14-19 år. De flesta av ungdomarna har varit i Sverige sedan i höstas och väntar på att få veta om de ska få stanna i Sverige eller inte. Alla kommer att gå i skolan, de flesta i Danderyds kommun. Boendet kommer att ha personal dygnet runt.

Alla kommuner i Sverige har en skyldighet enligt lag att ta emot flyktingar, vilket även inkluderar ensamkommande barn. Danderyds kommun har i dagsläget ansvar för 108 ensamkommande barn. Några av dem bor i kommunen idag men många bor i andra kommuner i länet och även utanför länet. Då det för närvarande kommer mycket få barn till Sverige, är planeringen att de som kommer att bo på Sätraängsvägen, redan bor i Sverige, och kommer att omplaceras. Det betyder att vi redan känner barnen och att de går i skolan och kan en del svenska. Vårljus AB har under flera år tagit emot ensamkommande barn och driver idag ca 30 boende och har därmed en stor erfarenhet. 

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Rapport från öppet möte om planerat ungdomsboende på Sätraängsvägen

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.