Ansök om att bli utförare inom familjerådgivning

Kommunfullmäktige i Danderyd har beslutat att införa valfrihetssystem enligt Lag om valfrihetssystem (LOV), inom familjerådgivning från och med den 1 maj 2010. LOV ersätter tidigare auktorisationsmodell av utförare.

Socialnämnden vid Danderyds kommun inbjuder företag att ansöka om att delta i valfrihetssystemet för utförande av kommunens familjerådgivning. Även nuvarande utförare av familjerådgivning måste ansöka om att få delta som utförare i det nya valfrihetssystemet och konkurrerar på samma villkor som nya företag.

Annonsering sker fortlöpande på Konkurrensverkets valfrihetswebb. 

Ansökan och förfrågningsunderlag 

Ansökan om att delta i valfrihetssystemet som utförare av familjerådgivning ska lämnas elektroniskt i upphandlingssystemet TendSign. Svar lämnas på anvisade platser i dokumentet. Samtliga frågor ska besvaras för att ansökan ska anses vara fullständig.

Företag som lämnar ansökan blir godkänt under förutsättning att samtliga krav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Reservationer i ansökan accepteras ej.

Kundens val 

Kunden väljer själv vilken av kommunens utförare som ska utföra familjerådgivningen. Om kunden inte gör ett aktivt val erbjudes ett ickevalsalternativ genom att kunden tilldelas kommunens egen familjerådgivning. I ett valfrihetssystem enligt bestämmelserna i LOV kan kunden alltid byta utförare vid behov.

Ersättning

Den ersättning som utförarna får är fastställd i förväg och lika för alla. Utförarna konkurrerar därför inte med pris utan med kvalitet.

Ersättningen från kommunen för år 2017 är 1284 kr per samtal (exl. egenavgift från klient 350 kr).

Frågor och information

Frågor avseende ansökan ska ställas skriftligen i TendSign och svar kommer att lämnas via e-postsystemet till leverantörens kontaktperson för ansökan.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Ansök om att bli utförare inom familjerådgivning

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.