Anhörigprogram

Är du anhörig till en person som har alkohol- eller drogproblem och vill delta i ett anhörigprogram? För att delta i programmet behöver du eller din närstående vara bosatt i Danderyds kommun.

Missbruk och beroende påverkar hela familjen, både vuxna och barn. Du som är vuxen anhörig eller på annat sätt närstående till en person med alkohol- eller drogproblem kan delta i vårt anhörigprogram.

Gruppträffarnas innehåll och syfte är att träffa och diskutera med andra i liknande livssituation och att få mer kunskap kring svårigheten att vara anhörig till en person med alkohol- eller drogproblem. Programmet omfattar 6 träffar.

Nästa programstart: planeras till hösten 2017. Välkommen med intresseanmälan!

Kontakt och anmälan

Vill du veta mer om anhörigprogrammet eller anmäla dig, kontakta kommunens öppenvårdssamordnare Jessika Sparrentoft Kaxe på telefonnummer 08-568 916 90.

Anhörigstöd - stöd till dig som stödjer

Anhörigstödet är en förebyggande verksamhet som vänder sig till dig som hjälper och stödjer någon i din närhet som på grund av långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte klarar sig på egen hand. Du som stödjer kan vara make, maka, förälder, barn, vän, kollega eller granne till den som behöver stödet. 

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Anhörigprogram

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.