Demenssamordnare

Nu finns det en demenssamordnare i Danderyds kommun. Anhörigkonsulent Catherine Berglund arbetar sedan den 17 augusti 2015 halvtid som demenssamordnare och halvtid som anhörigkonsulent för gruppen över 65 år.

Demenssamordnarens uppdrag är att ge stöd och hjälp till såväl personer med minnessvårigheter som till deras anhöriga.

Demenssamordnaren utgör också en viktig länk mellan primärvården, minnesmottagningen och kommunen.

I demenssamordnarens arbetsuppgifter ingår bl. a;

  • Att bedriva uppsökande verksamhet i syfte att sprida information kring minnesrelaterade sjukdomar och den hjälp och stöd kommunen erbjuder.
  • Att erbjuda kontinuerlig kontakt och stöd samt handledning kring bemötande och förhållningssätt.
  • Samordna utbildningsinsatser kring minnesrelaterade sjukdomar.
  • Att leda anhörigcirklar till stöd för anhöriga.

För kontakt med anhörigkonsulent/demenssamordnare Catherine Berglund, ring tfn 08-568 911 19 eller skicka e-post till

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Demenssamordnare

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.