Vård- och omsorgsboende

När omvårdnadsbehovet inte kan tillgodoses i det egna hemmet kan kommunen vid behov bevilja särskilda boendeformer.

Vård- och omsorgsboende

Den enskildes behov av särskilt boende utreds alltid av socialkontorets biståndshandläggare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen. Boendeformer som erbjuds är vård- och omsorgsboenden med heldygnsomsorg för personer med stora fysiska omvårdnadsbehov samt för personer med demenssjukdom.

Den som fått ett biståndsbeslut om särskilt boende tecknar hyreskontrakt med kommunen och tar med egna möbler och tillhörigheter. Det finns åtta boenden inom kommunen och samtliga har gemensamhetslokaler för samvaro och aktiviteter.

Kundval

När du erhållit beslut om särskilt boende får du göra ett val. Du får önska vilket boende du helst vill flytta till och även ange några alternativ. Om det är möjligt så erbjuds plats på önskat boende.

Det finns både kommunala och privata vårdgivare att välja mellan. Vårdgivarna som omfattas av kundvalssystemet är auktoriserade av kommunen.

Har du beviljats särskilt boende och vistas på sjukhus eller korttidsplats kan du inte välja att vänta kvar på sjukhus eller korttidsplats utan måste acceptera det första erbjudandet. Däremot kan du senare byta till önskat boende när plats blir ledig.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Vård- och omsorgsboende

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.