Uppsökande verksamhet bland äldre

Vi ger information om kommunens äldreomsorg till personer som fyller 80 år under året.

Syftet med verksamheten är att öka kunskapen om vilket stöd som kommunen kan erbjuda och att skapa trygghet i hemmet.

Ett annat syfte är att förbättra livssituationen för anhörigvårdare. Med bättre kunskap om olika stödinsatser skapas förutsättningar för att den dagliga livssituationen blir bättre både för den som vårdar och den som blir vårdad.

Verksamheten erbjuder information om vilka råd och stödinsatser som du kan ansöka om. Du kan få informationen vid en gemensam träff, vid hembesök, via telefon eller brev.

Två gånger under året bjuder in till en gemensam informationsträff på Socialkontoret, plan 6, Mörby Centrum. Nästa tillfälle är torsdag den 6 april kl. 13.30-15.00.

Vill du anmäla intresse är du välkommen att kontakta

Rita Berg,

bild på rudbeckia

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Uppsökande verksamhet bland äldre

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.