Kvalitet och trygghet i hemtjänsten

Danderyds kommun använder förenklad nyckelhantering och ett tidmätningssystem för att kvalitetssäkra beviljade insatser.

Syftet med tidsregistreringen är att öka tryggheten och kvaliteten genom

  • enklare och säkrare nyckelhantering
  • korrekt underlag för den avgift du som kund ska betala
  • korrekt underlag för ersättning till hemtjänstföretagen

Det nya systemet kommer inte att kosta dig något.

Personalen öppnar dörren och registrerar tiden med en mobiltelefon

Ett personallås, en enkel dosa, installeras på insidan av din dörr. Ditt lås fungerar som vanligt, inget syns från utsidan och du och dina anhöriga använder nycklar som vanligt. Du som själv vill öppna din dörr när hemtjänsten kommer fortsätter att göra det. Har du trygghetslarm behöver låset installeras för att hemtjänsten snabbt ska kunna hjälpa dig om du larmar.

Hemtjänstpersonalen har en särskild mobiltelefon som de öppnar din dörr med istället för med nyckel. Härigenom säkras att den som låser upp verkligen har behörighet att göra det. Dessutom minskas personalens restid när de slipper nyckelhanteringen och de kan komma snabbare till dig vid t ex larm. Via personallåset registrerar mobiltelefonen även den tid som hemtjänstbesöket tar. Tiden blir underlag för din avgift och hemtjänstföretagets ersättning.

Kommunen har upphandlat en auktoriserad låssmedsfirma, Lås Larmteknik Värmdö AB, som kommer hem till dig och installerar personallåset. Besöket tar normalt ca 15 minuter. Du blir kontaktad för att komma överens om lämplig tid för installation.

Vid frågor är du och dina anhöriga välkomna att kontakta din biståndshandläggare eller systemförvaltare Gerd Söderlund via växeln på telefon 08-568 910 00. 

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Kvalitet och trygghet i hemtjänsten

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.