SeniorDirekt

SeniorDirekt är en tjänst med ett direktnummer till äldreomsorgen. Här kan du ställa alla dina frågor om äldreomsorg och få guidning och vägledning.

Vi vill underlätta för dig som ska välja enligt valfrihetssystemet genom att skapa fler informationskanaler.

Du kan få muntlig eller skriftlig information via SeniorDirekt eller på särskilda informationsträffar som vi anordnar ett par gånger per år.

Telefontid alla helgfria vardagar kl 09.00-12.00.

Telefonnummer 08-568 919 91.

Du kan också skicka e-post alla vardagar och få svar inom 24 timmar.

E-postadress

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: SeniorDirekt

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.