Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska varje kommun ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

MAS främsta uppgift är att ansvara för att vårdtagaren får en god och säker vård enligt hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen i vård- och omsorgsboenden och i biståndsbedömd dagverksamhet eller daglig verksamhet.

MAS följer upp och granskar hälso- och sjukvården i kommunen, utarbetar riktlinjer, besöker enheterna och ska vara ett stöd för personalen.

Avvikelserapportering från personalen sker till MAS som ansvarar för att avvikelser i vården utreds och att anmälan enligt Lex Maria görs.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.