Ansök om att bli utförare inom hemtjänst

Välkommen att ansöka om att bli en utförare i Danderyds kommuns valfrihetssystem för hemtjänsten.Annonsering sker fortlöpande på Konkurrensverkets valfrihetswebb.

Ansökan och förfrågningsunderlag

Ansökan om att delta i valfrihetssystemet som hemtjänstutförare ska lämnas elektroniskt i upphandlingsstödsystemet TendSign. Inloggningsuppgifter får du vid ditt första besök på TendSign och det är konstnadsfritt. Innan du ansöker kan du ta del av förfrågningsunderlaget här under.

Utförare som lämnar ansökan blir godkända under förutsättning att samtliga krav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Reservationer i ansökan accepteras ej.

Kundens val

Den enskilde väljer själv vilken av kommunens utförare som ska utföra hemtjänsten mellan kl. 08-22. Övrig tid utförs hemtjänsten enligt avtal av en utförare som för närvarande är Attendo. Om den enskilde inte vill eller kan välja utförare finns ett ickevalsalternativ enligt en turordningslista.

Den enskilde har alltid rätt att byta utförare inom ramen för valfrihetssystemet.

Ersättning

Hemtjänstersättningen utgår för faktiskt utförd registrerad tid och ersättningen fastställs av kommunfullmäktige.

Frågor och information

Frågor avseende ansökan ska ställas skriftligen i TendSign och svar ges via e-post till leverantörens kontaktperson för ansökan.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Ansök om att bli utförare inom hemtjänst

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.