Hemtjänst

Genom hemtjänsten kan du som är äldre och/eller funktionshindrad få hjälp med den dagliga livsföringen. Det kan handla om
  • Personlig omvårdnad som t.ex. personlig hygien, toalettbesök, på- och avklädning och hjälp vid måltider
  • Promenader
  • Anhörigavlösning som att t.ex. den som vårdar en anhörig får möjlighet att göra egna aktiviteter genom att hemtjänstens avlösare tillfälligt tar över omsorgen
  • Service som t.ex. städning, tvätt och inköp 
  • Trygghetslarm i bostaden
  • Matdistribution för den som inte klarar att laga sin mat själv

Kundval

När du beviljats hemtjänst ska du välja utförare. Du kan välja mellan flera privata och en kommunal utförare som utför hemtjänsten mellan kl. 08-22. Utförarna är upphandlade av kommunens socialnämnd enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Övrig tid utförs hemtjänsten enligt avtal av en utförare som för närvarande är Attendo. För mer information, se under relaterade länkar och information, alternativt kontakta biståndshandläggaren på socialkontoret vardagar mellan kl. 09.00-10.00 på telefonnummer 08-568 910 00.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Hemtjänst

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.