Välkommen på informationsmöte om utvecklingen av centrala Danderyd

2017-02-02 10:58

Kommunstyrelsen inbjuder till informationsmöte om E18-utredningen och den framtida utvecklingen av centrala Danderyd.

E18 är en av Sveriges mest trafikerade vägar med cirka 70 000 fordonspassager per dygn på sträckan genom Danderyd. Trafiken gör att halterna av skadliga partiklar är höga längs med vägen, och bullret är omfattande.

Fyra framtida scenarier för förbättring av miljön har därför tagits fram: lång tunnel, kort tunnel, partiell överdäckning vid Danderyds sjukhus och ingen tunnel. Om vägen tunnelförläggs, skulle miljön förbättras samtidigt som mark frigörs för nya bostäder, verksamheter och annan service.

Under 2015 genomfördes en omfattande medborgardialog och 2016 genomfördes samråd för program för fördjupning av översiktsplanen. Till sommaren förväntas kommunfullmäktige fatta beslut om vilket av alternativen kommunen ska arbeta vidare med.

Läs mer om projektet på centraladanderyd.se

Det finns två tillfällen att välja på:

  • 23 februari, kl 19.00-21.30, aulan i Fribergaskolan, Mörbyhöjden 24, Danderyd
  • 27 mars, kl 19.00-21.30, aulan i Danderyds gymnasium, Rinkebyvägen 4, Danderyd

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor på mötet.

Antalet parkeringsplatser är begränsat. 

Varmt välkommen!

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Välkommen på informationsmöte om utvecklingen av centrala Danderyd

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.