Nu finns Notarius publicus i Danderyds kommun

2015-10-01 15:46

Tid och plats: måndagar kl 16-18 i Information Danderyd, plan 4 i Mörby centrum.

Notarius publicus har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Titeln notarius publicus är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”.

Notarius publicus skall bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan

Advokaterna Adrienne de Jounge och Lisa Lindström har av Länsstyrelsen förordats till notarius publicus i Stockholms län och kommer att bistå allmänheten i Danderyds kommun. Båda advokaterna har lång erfarenhet av juridik och verksamheten kommer att bedrivas inom ramen för deras advokatbyrå Stella Advokater. Adrienne de Jounge och Lisa Lindström bor båda två sedan många år i Danderyd.

Avgift tillämpas för uppdrag. För information ring: 0768-14 53 13.

Verksamheten med notarius publicus i Danderyd fortsätter till  20/6-2016.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Nu finns Notarius publicus i Danderyds kommun

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.