Stort intresse bland inbjudna inom byggsektorn för centrala Danderyds utveckling

2016-10-25 10:30

Måndag den 24 oktober samlades ett 50-tal byggherrar och andra aktörer inom stadsbyggnadssektorn på Djursholms slott för att ta del av kommunens planer för området.

Det program som nyligen varit på samråd omfattar fyra olika scenarier som i korta drag handlar om att tunnel förlägga delar av E18 för att frigöra yta för bostäder och annan service. Att förlägga E18 under jord möjliggör samtidigt stora miljövinster med minskat buller och minskade utsläpp.

Nu startar arbetet med att sammanställa de inkomna synpunkterna och bemöta dem i en samrådsredogörelse. Nästa steg är att kommunens politiker fattar beslut om den fortsatta inriktningen i projektets arbete. Det beslutet beräknas kunna fattas under 2017.

Följ projektet på www.centraladanderyd.se

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Stort intresse bland inbjudna inom byggsektorn för centrala Danderyds utveckling

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.