Strandskydd

Strandpromenad
Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd. Strandskyddet skyddar djur och växter som lever på, i närheten av stränderna, i vattnet samt tryggar allmänhetens tillgång till vattennära friluftsliv. Tack vare strandskyddet har vi möjlighet att promenera längs stränderna, bada, fiska, åka skridskor och lägga till med båt.

Strandskydd

Skydd av stränder infördes redan på 1950-talet för att skydda växt- och djurliv samt att trygga allmänhetens tillgång till platser för bad och friluftsliv genom att hålla stränder fria från bebyggelse. Strandskyddet regleras i dag i miljöbalken. Bestämmelserna gäller främst i områden som saknar detaljplan.

Strandskydd i Danderyds kommun

I Danderyd gäller strandskydd för icke planlagda områden vid Rösjön samt inom detaljplanelagt område vid Cedergrenska parken, Sätra ängar och de små öarna i Värtan. För Rösjön och Sätra ängar är strandskyddet utvidgat till 300 meter. Vid framtagandet av en ny detaljplan återinträder strandskyddet.

Det är byggnadsnämnden som prövar ansökningar om dispenser från strandskyddet.

Generella bestämmelser för strandskydd

Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och gäller även undervattensmiljön. I Stockholms län är strandskyddsområdet utökat till 300 meter, främst inom områden av riksintresse för naturvård eller friluftsliv.

Generell information om strandskyddet finns i Naturvårdsverkets och Boverkets broschyr.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Strandskydd

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.