Abonnemang för dig som bor på Tranholmen

Boende på Tranholmen betalar en fast årsavgift som varierar beroende på hämtningsintervall och om matavfall sorteras ut. Fastighetsnära hämtning på Tranholmen sker mellan vecka 16 och 44. Övriga veckor sker hämtning från det gemensamma sophuset på fastlandet. Kontakta kommunens kundtjänst för avfall hos Suez om du vill beställa nyckel till sophuset.

Abonnemang matavfall och restavfall

Abonnemanget innebär att du deltar i kommunens insamling av matavfall för produktion av biogas och biogödsel. Du får papperspåsar att sortera ditt matavfall i. Papperspåsarna lämnas i sophuset på fastlandet året runt.

Abonnemang hemkompost och restavfall

Abonnemanget innebär att du själv tar hand om ditt matavfall genom att kompostera det i din egen hemkompost. Hemkomposten ska vara skadedjurssäker och isolerad. Du står själv för införskaffande och skötsel av komposten. Du som vill kompostera ska anmäla din kompost till Miljö och Stadsbyggnadskontoret som behandlar din anmälan mot en avgift. Läs mer på www.danderyd.se/hemkompost

Abonnemang osorterat restavfall

Abonnemanget innebär att du inte sorterar ditt matavfall.

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster kan inte beställas från Tranholmen eller andra öarna i kommunen.

Är ditt hus obebott i minst sex månader?

Om du inte nyttjar din fastighet under en sammanhängande period om minst sex månader kan du ansöka om dispens från sophämtning.


Oavsett vilket abonnemang du har sorteras tidningar och förpackningar till återvinning och lämnas till återvinningsstation eller återvinningscentral. Farligt avfall, el-avfall och grovavfall lämnas till återvinningscentral, mobil återvinningscentral eller Farliga Avfallsbilen och Grovis. Hela saker så som möbler och kläder är det bättre att sälja eller skänka. Human Bridge har behållare för textilåtervinning- och återanvändning runt om i kommunen. Om du är osäker på vad som ska sorteras var så kan du fråga Sören.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Abonnemang för dig som bor på Tranholmen

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.