Öppna förskolor

Norra Åsgårds förskola
Värme - Trivsel - Tillgänglighet - Gemenskap - Stöd - Stimulans - Erfarenhet - Kunskap

Öppna förskolan är en mötesplats för hemmavarande föräldrar och barn mellan 0-5 år. Verksamheten är avgiftsfri och utformas efter besökarnas behov. Här arbetar utbildade förskollärare som kan ge råd och stöd i ditt föräldraskap och information om andra kommunala verksamheter. Här finns plats för samtal, lek och skapande. Varje dag har vi en sång- och rytmikstund kl.10.30 förutom babyrytmiken i Stocksund på torsdagar som är kl. 10.45. Våra aktiviteter syftar till att stärka den viktiga anknytningen mellan förälder och barn och stimulerar barnets språkutveckling och nyfikenhet.

För närvarande erbjuder vi fotografering och hjärt-lungräddning (HLR) och ett par gånger om året anordnar vi gemensamma utflykter. Vi ordnar även uteaktiviteter med möjlighet till korvgrillning. Mer information om det och eventuell anmälan finns på respektive öppen förskola.

Till hösten kommer vi prova på att förlägga vår verksamhet ute 1 fredag i månaden med inspiration från friluftsfrämjandets öppna skogsgläntan. Vi kommer vara vid Ekebysjön vid lilla stugan som vi även kommer ha tillgång till. Datum för ht-17: 25/8, 29/9, 27/10 och 24/11 kl.09.00-13.00, välkomna!

Gemensam information och aktiviteter vt-17

* Öppet: Måndag 9/1 - torsdag 15/6 Stocksund och Enebyberg, måndag 19/6 Danderyd. Vi öppnar åter igen måndag 14/8, Danderyd 15/8 obs endast öppet em 13.00-16.00!

* Torsdag 6/4: Johanna på "Mom in a balance" kommer till Stocksunds öppna förskola kl.11.00 och informerar om vad du bör tänka på när du vill komma igång med träningen efter graviditeten. Hon kommer även att hålla i ett träningspass för dom som vill. Babygrupp för barn upp till 10 månader, 10.00-13.00.

* Torsdag 20/4: Hälsopedagog Therese Karlsson kommer till Danderyds öppna förskola och pratar om just hälsa, alla som vill är välkomna, tid kl.9.30-10.30.

* Onsdag 26/4: stängt (utbildning)

* Fredag 28/4: Vi hälsar våren välkommen med sång och korvgrillning på Danderyds öppna förskola. Sångsamling kl.10.30 och därefter tänder vi grillen. Medtag egen korv, vi har lite om man har glömt som man kan få köpa för 5:-. Vi bjuder på kaffe, te, juice och tårta, välkomna!

* Fredag 19/5: Utflykt till Stora skuggan. Samling från kl.09.30 vid parkeringen, kl.10.00 har vi en sångsamling på gräsmattan bredvid och därefter är det fritt att gå och titta på djuren och omgivningarna. Medtag gärna något att sitta på, picknick om man vill och det finns även ett café. Vid regn har vi öppet som vanligt.

* Fredag 26/5: stängt (klämdag)

Danderyds öppna förskola 

Slånbärsvägen 1, 182 36 Danderyd
Telefon: 08-755 35 54
Förskollärare: Gudrun Hollander

Öppettider
Måndag kl. 09:00 - 12:00, alla åldrar.
Tisdag kl. 13.00-16.00, ojämna veckor även öppet kl. 09.00-12.00, 0-2 år. OBS! V.22, 30/4 öppet 09.00-12.00, ej em!
Onsdag kl. 09:00 -12:00, babycafé 0-12 månader.
Torsdag kl. 09:00 -12:00, alla åldrar och internationell grupp.
Fredag kl. 09:00 - 12:00, alla åldrar.

Fotografering: Måndag 8/5

HLR: Torsdag 4/5 kl.18.30-20.00 på öppna förskolan. Anmälan görs direkt till Charlotte via sms på mobilnummer: 076-1627676 senast den 28/4. Pris 350:-/person.

Stocksunds öppna förskola 

Stockholmsvägen 45 C, 182 75 Stocksund, 
Mobil: 0730-78 34 82
Förskollärare: Margareta Mellström och Carin Öhrstedt 

Öppettider
Måndag kl. 09:00 - 13:00, alla åldrar.
Onsdag kl. 09:00 - 14.30, 0-2 år.
Torsdag kl. 10:00 - 13:00, babycafé & babyrytmik 0-10 månader.
Fredag kl. 09:00 - 13:00, alla åldrar.

Fotografering: Fredag 21/4

HLR: Tisdag 25/4 kl.18.30-20.00 på öppna förskolan. Anmälan görs direkt via sms till Charlotte på mobilnummer: 076-1627676 senast den 19/4. Pris: 350:-/person.

Träffpunkt Enebyberg

Eneby torg, Alvägen 20B, 182 04 Enebyberg,
tel 08-568 919 29.
Förskollärare: Eva Lehmann
Mer om Öppna förskolan på Träffpunkt Enebybergs hemsida

Öppettider
Måndag kl. 11.30-14.30, babycafé 0-12 månader.
Tisdag kl. 09:00 - 12:00, alla åldrar.
Onsdag kl. 09:00 - 12:00, alla åldrar.
Torsdag kl. 09:00 - 12:00, alla åldrar.
Fredag kl. 09:00 - 12:00, alla åldrar.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Öppna förskolor

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.