Förskola och pedagogisk omsorg

Norra Åsgårds förskola
I Danderyds kommun finns förskolor och pedagogiska verksamheter för barn mellan 1 och 5 år. Verksamheterna drivs som kommunala eller fristående verksamheter, där de fristående till exempel är föräldrakooperativ eller ekonomiska föreningar.

Ansök om förskoleplats

E-tjänst för ansökan om förskoleplats

Förskolor och pedagogisk omsorg med lediga platser

Lediga platser

SchoolSoft

SchoolSoft är ett internetbaserat informationssystem som underlättar kommunikationen mellan förskolan eller skolan och föräldrarna.Alla kommunala förskolor och grundskolor i Danderyds kommun har idag SchoolSoft. Föräldrar som har barn i förskola och skola kan söka information som berör just dem, dygnet runt.Programmet är helt webbaserat och kan användas överallt där det finns en dator med internetuppkoppling.

Vid inloggningsproblem kontakta er förskola/skola.

Logga in på SchoolSoft

https://danderyd.schoolsoft.se

Förskoleapp

Samtliga förskolor i kommunal regi i Danderyd är anslutna till "FA Förskoleappen". Den finns att ladda ner kostnadsfritt i Apple store. Appen är till för vårdnadshavare som önskar en ökad insyn i verksamheterna.

Manual Förskoleappen för föräldrar

Forskelapp i apple store

Avgiftsfri allmän förskola

Alla barn i Danderyds kommun erbjuds allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Förskolan omfattar max 525 timmer per år och är helt frivillig. Det kostar ingenting att delta i verksamheten (inga måltider ingår). Skolformen regleras i skollagen (2010:800).

Pedagogisk omsorg (familjedaghem)

I Danderyd finns pedagogisk omsorg för barn 1-5 år i fristående regi. Barnen tas om hand i anordnarens egna hem där det också kan finnas anställda. Ofta samarbetar flera dagbarnvårdare inom ett geografiskt område.

Verksamheten ska stimulera barnens utveckling och fortsatta lärande. Pedagogisk verksamhet är inte en skolform enligt skollagen (2010:800) och styrs därför inte av förskolans läroplan (Lpfö 98, rev. 2010). Däremot ska verksamheten följa de allmänna råd som Skolverket tagit fram. 

Omsorg då förskola eller fritidshem inte erbjuds

Föräldrar i Danderyds kommun som har barn mellan 1 år och 13 år kan efter prövning beviljas omsorg på tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Det krävs att det rör sig om ett regelbundet och kontinuerligt omsorgsbehov. Dessutom krävs att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Ansökan görs på särskild blankett. En noggrann prövning av omsorgsbehovet görs i varje enskilt fall av utbildnings- och kulturkontoret.

Ansökan om omsorg då förskola eller fritidshem inte erbjuds 

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Förskola och pedagogisk omsorg

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.