Välkommen till projektseminarium 2017

En rad intressanta projekt har genomförts inom Danderyds förskolor och skolor under det senaste året. Syfte är att stödja enheternas arbete med utveckling av nya undervisningsmetoder. Vi vill under seminariedagen ge tillfälle till idé- och erfarenhetsutbyte och uppmuntra till vidare utveckling.

Djursholms slott 11 maj kl 13.30-16.30

Projektansökningarna beviljades utifrån följande områden:

  •  Förbättra den pedagogiska eller sociala tillgängligheten för alla barn och elever oavsett individuella förutsättningar. Öka kompetensen hos pedagogerna avseende förhållningssätt, både specialpedagogiskt och normkritiskt.
  • Utveckla metoder för att höja elevernas resultat. Höja kompetensen kring formativ bedömning.
  • Förbättra samarbete, samverkan och övergångar mellan de olika skolformerna förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola och gymnasium.
  • Utveckla arbetet med flerspråkighet och mångfald i förskola,
    förskoleklass eller fritidshem
  • Förbättra den pedagogiska dokumentationen om barns och yngre elevers utveckling och lärande. Hitta metoder med digitala lärverktyg för barns och elevers inflytande över sitt eget lärande.
  • Stimulera och utmana barns och yngre elevers intresse för natur-vetenskap och teknik.

Syftet med projektet

Dagens program

Förfriskningar kommer att finnas framdukat mellan kl. 13.30-16.00

Anmälan, som är bindande, ska vara oss tillhanda senast den 2 maj. Anmälan görs i formuläret nedan.

Välkommen att inspireras!

Monica Renstig, Ordförande i utbildningsnämnden                                     
Kerstin Andersson, Ubildningsdirektör

 

Om anmälningsformuläret inte visas, prova att öppna sidan i en annan webbläsare eller i din mobil/surfplatta.

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska och måste fyllas i.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Välkommen till projektseminarium 2017

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.