Danderyds kvalitetsutmärkelse

Varje år delar Utbildningsnämnden ut kvalitetsutmärkelser till framgångsrika utvecklingsarbeten i skolor och i förskolor. Syftet med kvalitetsutmärkelsen är att uppmuntra framgångsrika skolor och förskolor i sitt arbete. Utmärkelsen ska också inspirera till fortsatt utvecklingsarbete vid Danderyds skolor och förskolor för att även i fortsättningen erbjuda högsta kvalitet.

Politiker, tjänstemän, förskolor och skolor i kommunen bjuds in att delta i nomineringsarbetet. Juryn består av representanter från Utbildningsnämnden och förvaltningsorganisationen Utbildnings- och kulturkontoret. 

Nomineringar till Danderyds kvalitetsutmärkelse 2017

Nomineringarna till kvalitetsutmärkelsen 2017 avslutades 17 maj.

Kvalitetsutmärkelsen 2016 till Enebybergs skolor och Elevverket

2016 års kvalitetsutmärkelse går till Enebybergs skolor och Elevverket. Vendestigens förskola och Altorps förskola tilldelas hedersomnämnande. Utmärkelserna delas ut av ordföranden i Utbildningsnämnden i samband med skolstarten, och består av stipendier till ett sammanlagt värde av 100 000 kronor och konstnären Leif Ahrles glasskulptur Hjärta och hjärna.

Motiveringar

Kvalitetsutmärkelse Enebyberg 2016

Förstelärarna på Enebybergs Resultatenhet har med skolledningens stöd skapat ett lärarlyft på skolan för att alla lärare ska delta i pedagogiska diskussioner. Den tydliga strukturen ger pedagogerna möjlighet att sätta ord på det de gör, reflektera över sin undervisning och därigenom utveckla elevernas lärande.

Kvalitetsutmärkelse Elevverket 2016, 2

Elevverket har genom sitt arbete med Rubiks kub förenat skolans läroplansmål med fritidshemmets mål kring lärande i verksamheten. Genomförandet av kommunmästerskap för alla grundskolor i Danderyd visar på såväl kompetens som en stark vilja att dela med sig av goda idéer.

Hedersomnämnande till Vendestigens förskola och Altorps förskola 

Utbildningsnämnden beslutade att tilldela Vendestigens förskola och Altorps förskola ett hedersomnämnande med följande motiveringar:

  • Vendestigens Förskola har utvecklats pedagogiskt med att integrera olika lärstilar och lärmiljöer för att stimulera barnens kunskapsutveckling, sociala och språkliga förmåga. I processen skapades en systematisk samverkan mellan pedagoger, barn och familjer.
  • Altorps förskola, förskollärarna Eija Lamberg och Mona Winberg har utmanat sig själva och klivit över en tröskel till det nya obekanta. De har utvecklat sina kunskaper, sett nytta av digitala verktyg, spridit sina kunskaper till förskolan samt fått flera att bli nyfikna.

För mer information om kvalitetsutmärkelsen och erfarenhetsutbyte, kontakta Eva Hoas, Lena Wallin eller skolan direkt.

Eva Hoas, tf beställarchef, telefon: 08-568 910 88

Lena Wallin, förskoleexpert, telefon 08-568 910 77

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Danderyds kvalitetsutmärkelse

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.