Kulturstipendier, ungdomsledare, hedersplakett

Nationaldagen 2016
Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut stipendier till ungdomar, ledare och föreningar i Danderyds kommun.

Kulturstipendium

Kulturstipendium kan sökas av elever från årskurs 7 till och med sista året på gymnasiet som visar framstående förmåga inom musik, dans, litteratur, konst, konsthantverk, teater, film, foto eller annat jämförligt kulturellt område.

Stipendieansökan kan göras av den som är eller har varit bosatt i Danderyds kommun samt de som går i skola i Danderyd.

Nu är stipendiaterna klara. Se beslutet i högerspalten.

Juryn lämnar förslag om stipendiater till Kultur- och fritidsnämnden som tar ett beslut tisdagen den 9 maj. Till utvalda stipendiater kommer en stipendieutdelning att ske på Djursholms slott den 6 juni. 2017 år budget för kulturstipendiater är 50 000 kronor. 

Ansökningarna delas upp i två åldersklasser:
1. Grundskola årskurs 1 - årskurs 6
2. Årskurs 7 – årskurs 9 och gymnasiet till och med år 3

De yngre barnen (årskurs 1 - årskurs 6) får möjlighet att uppträda och visa upp sina bidrag men erhåller ej stipendium i form av pengar. Elever i årskurs 7 till och med årskurs 3 i gymnasiet kommer bedömas av en jury och har chansen att erhålla ett stipendium i form av pengar.

De som söker stipendium ska vara beredd att uppträda och ställa ut inför en jury och allmänhet på Danderydsgården. Stipendium kan erhållas högst två gånger, dock ej två på varandra följande år.

Vid frågor kontakta eller 08-568 910 89.

Ungdomsledarstipendium

Ungdomsledarstipendiet tilldelas personer som genom aktivt föreningsarbete bidragit till föreningens utveckling. Kultur- och fritidsnämnden utser mottagare efter förslag från föreningar och allmänhet. Ungdomsledarstipendium delas ut varje år på Nationaldagen.

Beslut tas av Kultur- och fritidsnämnden. Danderyds kommun ungdomsledarstipendium tilldelas varje år till två stipendiater.

Nu har tiden för nominering för året stängt, men till våren 2018 kommer en ny chans.


Danderyds kommun
Utbildnings- och kulturkontoret
Djursholms slott
Box 66
182 05 Djursholm

E-post: 

Vid frågor kontakta Håkan Arfwedson 08-568 910 82

Hedersplakett

Hedersplakett för kulturgärning delas ut varje år på Nationaldagen. Denna plakett utdelas för värdefull och uppskattad gärning inom områdena litteratur, konst, konsthantverk, musik, teater, dans, film, foto, kulturjournalistik, undervisning, folkbildning, hembygdsvård eller annan jämförlig kulturell verksamhet.

Plaketten utdelas till personer som är eller har varit verksamma i Danderyds kommun. Kultur- och fritidsnämnden utser mottagare efter förslag från föreningar och allmänhet.

Nu har tiden för nominering för året stängt, men till våren 2018 kommer en ny chans.


Danderyds kommun
Utbildnings- och kulturkontoret
Djursholms slott
Box 66
182 05 Djursholm

E-post: 

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Kulturstipendier, ungdomsledare, hedersplakett

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.