Kulturbiennalen i Danderyd

Kulturbiennalen i Danderyd är ett samarbetsprojekt mellan föreningslivet, företagare, kulturarbetare och Danderyds kommun. Syftet har varit att synliggöra och mobilisera kulturen i Danderyd.

Kulturbiennalen startade 2011 och har genomförts vartannat år sedan dess. Besökare och aktiviteter har blivit fler för varje biennal.

  • 2011 kom 2000 besökare
  • 2013 kom 4000 besökare
  • 2015 kom 7000 besökare

Kulturbiennalen i Danderyd pågår oftast i oktober under cirka 10 dagar fyllda av olika kulturaktiviteter och event. Alla är välkomna att delta.

Det är föreningarnas biennal men kommunen deltar med samordning och med marknadsföring genom kommunens vanliga kanaler.

I oktober 2016 påbörjades planering inför Kulturbiennalen i Danderyd 2017. Är du eller din förening/företag intresserad av att delta kontakta

För mer info se under sidorna Kulturbiennalen i Danderyd 2015 och Kulturbiennalen i Danderyd 2017.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Kulturbiennalen i Danderyd

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.