Båtar och hamnar

Båtar vid brygga
I Danderyd finns cirka 1 200 bryggplatser och cirka 600 uppläggningsplatser. Både båthamnar och uppläggningsplatser administreras av båtklubbarna och arrenderas ut av kommunen. För att få båtplats ska du anmäla ditt intresse till aktuell båtklubb.

Tekniska nämnden har huvudmannaskapet för småbåtshamnar, fyrar, sjömärken och övriga funktioner för båtsporten, telefon 08-568 910 00.

Mellan Tranholmen och Stocksund i Danderyds kommun är en flottbro utlagd under tiden 1 november till 15 april. (Vid sen islossning kan broflytt senareläggas).

Se förteckning över båtklubbar i föreningsregistret.

"Viktig information om flytt av pontonbron mellan fastlandet och Tranholmen"
Pontonbron med ny varningsbelysning är nu på plats sedan den 1 november 2013.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Båtar och hamnar

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.