Stockholms Ström - framtidens elnät

Om fyrtio år beräknas folkmängden i Stockholmsregionen ha ökat med cirka 30 procent.

Det innebär att drygt 2,5 miljoner människor ska ta sig till och från jobb och skolor, promenera genom upplysta parker, värma upp sina hem, gå på bio, surfa på datorn, och mycket, mycket mer. Med en växande befolkning, växer också behovet av el.

Ett samarbetsprojekt

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet i Sverige. Tillsammans med elnätsföretagen Vattenfall och Ellevio har Svenska kraftnät föreslagit en helt ny struktur för Stockholmsregionens elnät, projektet Stockholms Ström. För att förverkliga detta behöver drygt femtio delprojekt genomföras under de kommande tio åren. Tillsammans bygger de nya stationer och förbindelser med kablar och luftledningar. Eftersom elnätet hänger ihop, är delprojektens tidsplaner för både drifttagningar av nya elförbindelser eller rivningar av gamla luftledningar beroende av varandra.

City Link, etapp 2

Tunnelanläggningen City Link, etapp 2, ämnad för elförbindelsen Anneberg - Skanstull kommer bestå av en tunnelförlagd 400 kV‑förbindelse mellan Anneberg i Danderyd och Skanstull i södra Hammarbyhamnen. Tunneln blir cirka 13,4 km lång och kommer att vara belägen på 50-100 meters djup. Arbeten kommer som tidigast att båbörjas 2019 och pågå under cirka fem år. Tunneln kommer tills största del att borras vilket kommer att avge vibrationer under cirka ett par veckors tid. Grundvattenpåvekan kan ske och eventuell påverkan på tex. energibrunnar kommer att regleras av Svenska kraftnät direkt med fastighetsägare. Vid frågor kontakta Svenska kraftnät direkt.

Mer information

Vill du veta mer om vad som händer med elnätet i Danderyd eller Stockholmsregionen?

Information om de projekt Svenska kraftnät driver

Information om City Link etapp2 

Information om Vattenfalls och Ellevios projekt

Kontaktpersoner

Svenska Kraftnät
Nadja Wrigfeldt, kommunikatör, tel: 010-475 84 54

Danderyds kommun
David Grind, exploateringschef, tel: 08-568 910 37

Jan-Erik Alenbrand, kommunikationschef, tel: 08-568 910 20

Välkommen på informationsmöten

Regelbundna informationsmöten hålls för dig som har funderingar och vill ställa frågor om bygget. Datumen läggs ut på Stockholms ströms webbplats under Vad hander i min kommun/Danderyd/Delprojekt Tunnel under Mörby C.

Stockholms ström

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Stockholms Ström - framtidens elnät

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.