Trafikregler och säkerhet

Danderyds kommun genomför regelbundet åtgärder för att trafiken ska bli säkrare i kommunen. Dessa presenteras i kommunens trafiksäkerhetsprogram.

I kommunens Trafikinvesteringsprogram för perioden 2017-2019, finner ni en detaljerad beskrivning av vad som händer, och vad som kommer att hända på sikt i Danderyd gällande trafiksäkerhetshöjande åtgärder och cykelsatsningar. Nedan följer en kortfattad beskrivning av vad som kommunen avser att anlägga under 2017, sett till projekt av större form.

Trafikinvesteringsprogramet 2017-2019

  • Bredda befintlig gång och cykelbana från Framnäsviken till Emblavägen utefter Ymervägen.
  • Anlägga en trottoar från Stockholmsvägen och koppla på mot befintlig gångbana utefter Skärviksvägen.
  • Breddning av befintlig gångbana utefter Sätraängsvägen från Edsviksvägen till Sätraängsvägen 92
  • Breddning av befintlig gångbana utefter Sätraängsvägen mellan Danarövägen och Enebybergsvägen.
  • Anläggande av 6st cykelöverfarter utefter det regionala cykelstråket och huvudcykelstråket.
  • Förstärkta information vid övergångställen, sk FIVÖ, vid utvalda skolor och idrottsplatser.
  • Anläggandet av en s.k. timglashållplats i höjd med Ekebyskolan och Baduhilds förskola.
  • Breddning av trottoar utefter Bråvallavägen.
Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Trafikregler och säkerhet

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.