Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som är rörelsehindrad och är folkbokförd i Danderyd kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Parkeringstillståndet gäller på det allmänna vägnätet i samtliga kommuner och inte endast i Danderyd. Undantag är Stockholm stad, för mer information om vad som gäller där, följ länken nedan eller ring 08-508 26 500.

Stockholms stad - parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Den som har parkeringstillståndet får parkera på platser för rörelsehindrade och under vissa förutsättningar där parkeringsförbud råder, om parkering inte medför trafiksäkerhetsproblem. Detta gäller endast på kommunala gator och vägar.

Sök tillstånd för rörelsehindrad

Du ansöker om tillstånd via en särskild blankett. Tänk på att bifoga läkarintyg samt fotografi. Ditt tillstånd gäller som längst 5 år. Kriteriet för att bli beviljad tillstånd är att handikappets varaktighet ska sträcka sig längre än 6 månader och att gångförmågan inte överstiger 100 meter.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Om du vill förlänga tillståndet använder du samma blankett som ovan och skickar in den i god tid innan tillståndets utgång. Det är exakt samma förfarande vid förnyelse av tillstånd som vid en helt ny ansökan. Det tar cirka fyra veckor för tekniska kontoret att handlägga ansökan.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.