Snöröjning

Snöplog som plogar snö på Danderyds gator
Danderyds kommun ansvarar för all snöröjning på gator och allmänna platser tillsammans med Svevia som har en gedigen fordonspark i beredskap. Fastighetsägare ansvarar för att snövallen och gångbanan intill tomten skottas och hålls fri från snö så sophämtning och postutlämning kan fungera som vanligt.

Privat bostad

Har du problem med snöröjningen vid din privata bostad kan du göra en felanmälan eller ringa till vår entreprenör Svevia 08-568 912 64.

Observera att från det att snöfallet upphört tar det cirka 12 timmar innan samtliga gator i kommunen är plogade. Gör först därefter en felanmälan. 

Kommunal fastighet

Om du bor eller verkar i en kommunal fastighet och har problem med snöröjningen vänder du dig till Eko Miljö & Mark 08-568 912 85.

Kommunen påbörjar plogning vid 2 cm snödjup

Kommunen ansvarar för all snöröjning på kommunala mellanstora vägar och villagator. Stora vägar som E18 (inklusive på- och avfarter) ligger på Trafikverkets ansvar. Mindre privata vägar ligger på samfälligheter och andra föreningars ansvar. Gång- och cykelbanor börjar plogas vid 2 cm snödjup. Större vägar och vägar med busstrafik påbörjas vid 4 cm snödjup. Om det finns två gång- eller cykelbanor längs samma väg plogas endast en av dem inledningsvis.

Sophämtning och postgång fungerar inte utan dig

När det snöar mycket är det extra viktigt att du hjälper till att skotta snö intill din fastighet. Som fastighetsägare ansvarar du för att snövallen vid din tomtgräns skottas och hålls fri från snö så att sophämtningen och postgången kan fungera. Sopkärlen ska gå att rulla ända ut på gatan. Om detta inte är uppfyllt kommer soporna inte att hämtas, men kommer att debiteras som vanligt. Ert avfall kommer i sådana fall tömmas vid nästa ordinarie tömning, det vill säga att du som har hämtning varje vecka får ditt avfall hämtat nästkommande vecka och du som har hämtning udda veckor får hämtning nästa udda vecka. Om ni vill ha hämtning tidigare än nästa ordinarie tömning så kan ni beställa extra hämtning eller buda hämtning av säck. Tänk på att inte skotta snön från din uppfart ut i gatan utan lägg snön på din egen tomt.

Har du frågor om sophämtning, kontakta kommunens kundtjänst för avfall hos Suez 08-519 333 00.

Gångbanor och brunnar behöver hållas fria från snö och is

Eventuell gångbana eller gatubrunn intill tomten behöver du hålla fri från snö och is för att förhindra olyckor. Beskär buskar och träd som hänger ut över gator och gång- och cykelvägar. Grenar och växtlighet kan lätt bli ett hinder för snöröjningsfordonen vilket innebär att snöröjningen kan hindras helt eller att den blir sämre utförd.

Saltning och sandning

För att öka trafiksäkerheten används saltlösning på högtrafikerade vägar och bussgator. Spridning av saltlösning kan även användas i förebyggande syfte när halka väntas. I övrigt används krossgrus.

Sandlådor

I villa- och bostadsområden finns sandlådor utplacerade, särskilt intill branta backar. Sandlådorna innehåller krossgrus som du kan hämta och sprida ut över din uppfart eller backe för ökad framkomlighet och för att minska halka. Sandlådorna fylls på regelbundet. Vid stor åtgång kan en extra påfyllning behövas. Du kan ringa till Svevia 08-568 912 64 för att beställa detta.

Bortforsling av snö

När det finns tillräckligt med utrymme för snövallar inom vägområdet eller på angränsande mark, placeras snön där. I den mån det går undviks bortforsling av snö.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Snöröjning

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.