Samhällsutveckling och planering

Mycket av utvecklingen i en kommun styrs av olika planer, såsom översiktsplanen och detaljplaner. Planerna ligger till grund för hur byggnationen kommer at se ut framöver, utveckling av infrastrukturer, framtida energianvändning samt hur vår natur ska skyddas. Målet med planeringen är att kommunen ska vara hållbart ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

Här kan du till exempel följa Mörby centrums ombyggnad, Roslagsbanans trafik samt utbyggnaden av vårt elsystem.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Samhällsutveckling och planering

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.