Fjärrvärmearbete Gamla Landsvägen

2016-11-01 13:51

klockar malms väg

Norrenergi AB förstärker fjärrvärmenätet från Mörbyplan fram till Klockar Malms väg. Detta kommer innebära begränsad framkomlighet under arbetets gång. Arbetet kommer att ske etappvis och beräknas vara klart 2017-04-28.

Den 7:e november stängs ett avsnitt av Gamla landsvägen av helt. De ska gräva schakt för fjärrvärme.
Avstängningen är strax söder om Kyrkogårdsvägen (som leder under E18).


All trafik till och från Mörby C via hållplats Nora Backe eller Kyrkogårdsvägen (och Danderydsvägen) får ändrad körväg via Klingstavägen.

 

Hänvisning till bilister sker via orange vägvisning.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Fjärrvärmearbete Gamla Landsvägen

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.