Danderyds kommun sopsaltar cykelbanor

2015-12-09 13:47

Under vintersäsongen 2015/2016 kommer sopsaltning att ske utmed några av kommunens mest trafikerade cykelstråk.

Metoden testades under vintersäsongen 2014/15 med gott resultat och innebär att cykelbanor kan hållas rena från snö och is, samt att sand och grus inte behöver användas i samma utsträckning. Snön på cykelbanorna sopas först bort och därefter sprids en saltlösning ut vilket sammantaget minskar risken för slaskbildning och återfrysning.

Sopsaltningen kommer, liksom föregående säsong, att ske utmed det regionala cykelstråket från kommungränsen mot Täby i norr till Stocksundsbron i söder.

Dessutom sopsaltas denna säsong även cykelstråket på Vendevägen från Djursholms torg till Mörby centrum och Danderyds sjukhus samt stråket som löper från Enmans väg till Ösbyvägen och vidare söderut.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Danderyds kommun sopsaltar cykelbanor

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.