Öppna förskolan

Enebybergs öppna förskola är en mötesplats för hemmavarande föräldrar och deras barn mellan 0-5 år. Det krävs ingen inskrivning eller föranmälan och verksamheten är avgiftsfri. Välkomna!

På öppna förskolan arbetar utbildade förskollärare som kan ge råd och stöd i ditt föräldraskap och information om andra kommunala verksamheter.

Här finns plats för samtal, lek och skapande. Den öppna f��rskolan är rolig och stimulerande för barnen och tar till vara deras nyfikenhet och lust att lära. Vår uppgift är att erbjuda en god pedagogisk gruppverksamhet i nära samarbete med besökarna. Samtidigt får de vuxna möjlighet till kontakt och gemenskap. Vi har dagliga sångstunder och engagerar oss i skapande verksamhet.

Veckoschema

Måndag öppet mellan 11.30-14.30. Då välkomnar vi barn i åldern 0-1. Sångstund kl 13.00.
Tisdag – Fredag öppet mellan 9-12 för alla åldrar. Sångstund 10.15.

Kontakt

Besöksadress:
Cedervägen 2, Enebyberg

Eva Lehmann, leg förskollärare
Telefon: 08-568 919 29
Mobil: 073-078 33 91
E-post:

Sjukdomspolicy

Håll barnen hemma från öppna förskolan när barnen är sjuka. Symptom och allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i de vardagliga aktiviteterna, avgör när barnet kan komma.
Barnen bör vara feberfria minst en dag innan de återkommer till öppna förskolan.

  • Vid antibiotikabehandling bör barnen vara hemma minst två dagar.
  • Vid magsjuka vill vi att barnen skall vara kräk- och diarréfria i två dagar innan de kommer.

Är du osäker i bedömningen, så rådgör med BVC-sköterskan.