E-tjänster och blanketter

Här kan du felanmäla, lämna synpunkter eller ställa frågor till kommunen. Här finns också alla våra e-tjänster och blanketter för att anmäla, beställa eller utföra olika tjänster i Danderyds kommun. Du kan till exempel ansöka om bygglov, ledighetsansökan för elever, tillstånd för värmepump eller plats på äldreboende.

Kontakt med kommunen

Felanmälan, synpunkter och frågor
Felanmälan E-tjänst
Synpunkter och frågor E-tjänst

Kommun och politik

Överförmyndare
Ansökan om uttag från spärrat konto Visa information
Mall för kvittenser Visa information
Redogörelse Visa information
Redogörelse och arvodesräkning ensamkommande barn Visa information
Årsräkning/sluträkning - omyndig/minderårig Visa information
Årsräkning/sluträkning huvudman (ifyllnadsbar & summerar) Visa information
Årsräkning/sluträkning huvudman (skriv ut och fyll i) Visa information

Förskola och skola

Förskola och fritids
Ansökan omsorg då förskola eller fritidshem inte erbjuds Visa information
Ansökan om tilläggsbelopp förskola Visa information
Hitta och jämför förskolor och grundskolor E-tjänst

Här kan du jämföra förskolor och grundskolor i Danderyds kommun.

Jämför skolor i Danderyd
Inkomstuppgift förskola, pedagogisk omsorg, och fritidshem Visa information
Val av barnomsorg, fritids och hemvist E-tjänst

Val av barnomsorg, fritids och hemvist

Grundskola
Ansök: Fullgörande av skolplikt på annat sätt - bibehållen skolpeng Visa information
Ansökan om modersmålsundervisning Visa information
Ansökan om skolpliktens upphörande pga varaktig utlandsvistelse Visa information
Ansökan om skolskjuts Visa information
Ansökan om studiehandledning Visa information
Ansökan om ledighet från skolarbete Visa information
Ansökan om uppskjuten skolplikt Visa information
Hitta och jämför förskolor och grundskolor E-tjänst

Här kan du jämföra förskolor och grundskolor i Danderyds kommun.

Jämför skolor i Danderyd
Schoolsoft E-tjänst

Logga in på Schoolsoft

Uppsägning av modersmålsundervisning Visa information
Val och byte av grundskola E-tjänst

Val och byte av grundskola

Gymnasieskola
Ansökan om gymnasiestudier utomlands med skolpeng Visa information
Ansökan om inackorderingsstöd Visa information
Vuxenutbildning E-tjänst

Gymnasieutbildning för vuxna

Val och byte av gymnasieskola E-tjänst

Val och byte av gymnasieskola

Särskola
Ansökan om undervisning i särskola Visa information
Särskola - medicinsk utredning
Särskola - pedagogisk utredning
Särskola - psykologisk utredning
Särskola - social utredning
Elevstöd
Ansökan om tilläggsbelopp modersmål Visa information
Ansökan om tilläggsbelopp skola Visa information
Uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram Visa information

Omsorg och socialt stöd

Barn, ungdom och familj
Anmälan om barn som far illa Visa information
Ansökan om samarbetssamtal Visa information
Intresseanmälan familjehem, kontaktfamilj Visa information
Intresseanmälan kontaktperson Visa information
Funktionsnedsättning
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag E-tjänst
Ansökan om insats enligt LSS E-tjänst
Ansökan om riksfärdtjänst Visa information
Äldreomsorg
Ansök om reducerad avgift för dubbla boendekostnader E-tjänst
Ansök om vård- och omsorgsboende E-tjänst
Ansök om seniorbostad E-tjänst

Bygga, bo och miljö

Bygglov
Beställning av ritningar E-tjänst

Arkiv och ritningar

Avfall och återvinning
Ansökan om gemensam behållare
Ansökan om gemensamma utrymmen för uppsamling av hushållsavfall
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall Visa information
Hemkompostering Visa information
Hälsoskydd
Får och get - ansökan Visa information
Häst - ansökan Visa information
Höns - ansökan Visa information
Klagomål Visa information
Orm - ansökan Visa information
Verksamhet, lokal - Anmälan Visa information
Livsmedel
Anmälan om matförgiftning Visa information
Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet Visa information
Anmälan om tillfällig hantering av livsmedel Visa information
Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning Visa information
Butiker - verksamhetsbeskrivning Visa information
Distribution - verksamhetsbeskrivning Visa information
Grossister - verksamhetsbeskrivning Visa information
Servering - verksamhetsbeskrivning Visa information
Miljöskydd
Anmälan om dagvattenanläggning
Anmälan om förorenade områden Visa information
Anmälan om mellanlagring av farligt avfall Visa information
Anmälan om miljöfarlig verksamhet Visa information
Anmälan om PCB-sanering Visa information
Anmälan om sanering av tandläkamottagning Visa information
Anmälan om uppläggning av muddermassor Visa information
Ansökan och anmälan om kemisk bekämpning Visa information
Ansökan om tillstånd för värmepump Visa information
Oljecistern - Avanmälan och info om installation Visa information
Radonregister E-tjänst

I radonregistret kan du söka radonmätningar från enbostadshus, flerbostadshus, skolor samt förskolor inom Danderyds kommun.

Årsrapport Kemtvätt
Vatten och avlopp
Anmälan om enskilt avlopp Visa information
Ansökan om enskilt avlopp Visa information
Avläsning av vattenmätare Visa information
Dispensansökan installation av avfallskvarn
Uppsägning av VA-abonnemang eller ägarbyte Visa information
VA-anmälan (enbostadshus) Visa information
VA-anmälan (flerbostadshus) Visa information

Trafik och infrastruktur

Parkering
Ansök om infartsparkering E-tjänst
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Visa information
Dispens för parkering - begränsat axeltryck
Vägarbete
Ansökan om grävningstillstånd E-tjänst

Ansökan om grävningstillstånd.

Taxa för upplåtelse av offentlig mark Visa information
Tillstånd för schakt och trafikanordning E-tjänst

Tillstånd för schakt och trafikanordning 

Tillstånd för schakt och trafikanordning
Trafikanordningsplan vid vägarbete Visa information

Uppleva och göra

Föreningar
Anmälan om bildande av förening Visa information
Ansökan om kulturföreningsbidrag
Närvarokort - lokalt aktivitetsstöd

Näringsliv och arbete

Alkoholtillstånd och servering
Anmälan av serveringsansvariga personer Visa information
Anmälan av uppgifter om kassaregister Visa information
Anmälan om catering, kryddning, provsmak
Anmälan om folkölsförsäljning E-tjänst

Anmälan om försäljning av folköl

Försäljning av folköl och tobak
Anmälan om förändrad bolagssammansättning Visa information
Anmälan om tobaksförsäljning E-tjänst

Anmälan om försäljning av tobak

Försäljning av folköl och tobak
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd E-tjänst

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering

Ansökan om tillfälligt tillstånd för alkoholservering, allmänhet Visa information
Ansökan om tillfälligt tillstånd för alkoholservering, slutet sällskap Visa information
Serveringsansvariga personer, meritförteckning Visa information
Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: E-tjänster och blanketter

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.