Tillfälliga bostäder för nyanlända planeras invid Danderyds gymnasium

2017-02-22 16:11

Danderyds kommun ska under 2017 ta emot 148 nyanlända personer, enligt nytt beslut  i februari från Länsstyrelsen, tidigare kommuntal för Danderyd var 185. 

Under 2016 byggdes bostäder för nyanlända vid Enmans väg i Enebyberg. Då fick också kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag på platser där paviljonger för boende för nyanlända kan etableras.

Förslag har nu tagits fram på en plats invid Danderyds gymnasium som kan nyttjas för bostadspaviljonger för nyanlända med cirka 48 lägenheter. De som ska bo här här flyktingar som beviljats asyl i Sverige och det kan bli aktuellt med såväl familjer som ensamstående.

Modulbostäderna är tänkta att placeras vid parkeringsplatsen invid Danderyds gymnasium men  den exakta placeringen är ännu inte beslutad.

Bostäderna föreslås uppföras i form av två bostadslängor i två våningar och de kommer att innehålla små lägenheter.

Arbete med att hitta fler platser för bostäder för kommunens antal nyanlända för 2017 fortsätter.

Tidplan
Den 6 mars förväntas kommunfullmäktige fatta beslut i ärendet. Därefter tar det uppskattningsvis cirka 5-9 månader innan inflyttning kan ske.

Kontakt
Frågor om kommunens mottagande av nyanlända, boende och integration kan skickas till Socialkontoret på e-post .

Frågor om planeringen av modulbostädernas byggnation och området där omkring kan lämnas till Tekniska kontoret, fastighetsavdelningen 08-568 910 00.   

Fasad modulbostäder

Exempel på fasad för modulbostäder i två plan.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Tillfälliga bostäder för nyanlända planeras invid Danderyds gymnasium

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.