Kommunfullmäktige beslöt anvisa medel för uppförande av tillfälliga bostäder för nyanlända

2017-03-07 15:29

Efter kommunfullmäktiges beslut igår den 6 mars fick fastighetsnämnden medel att uppföra tillfälliga bostäder för nyanlända.

I uppdraget ingår nu att förbereda möjligheterna att placera 48 nya modulbostäder mellan Ekeby gård och busshållplatsen vid Danderyds gymnasium. Se bild nedan.

En del av det beslutsunderlag som tagits fram var en säkerhetsanalys inför placeringen av de föreslagna modulbostäderna.

Här kan du du ta del av framtagen säkerhetsanalys i ärendet

Yta för modulbostäder

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Kommunfullmäktige beslöt anvisa medel för uppförande av tillfälliga bostäder för nyanlända

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.