Fler tillfälliga bostäder för nyanlända planeras.

2017-02-07 13:16

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 februari kommer ett förslag om att sätta upp bostadspaviljonger för nyanlända invid Danderyds gymnasium att behandlas.

I kommande kommunstyrelse den 13 februari tas ärende Dnr: KS 2016/0385 upp, med rubriceringen ”Platser för tillfälliga bostäder för nyanlända”.

Länsstyrelsen har beslutat om hur mottagandet av nyanlända ska fördelas i Stockholms län under 2017. Enligt beslutet ska Danderyds kommun ta emot 185 personer. För att kunna ta emot dessa behöver 150 tillfälliga bostäder ordnas i kommunen.

Kommunledningskontoret har tillsammans med socialkontoret och tekniska kontoret föreslagit en plats invid Danderyds gymnasium, som kan nyttjas till bostadspaviljonger, så kallade modulbostäder, med totalt omkring 48 mindre lägenheter. 

Mer information om detta kommer att publiceras här på danderyd.se efter den 13 februari, då kommunstyrelsen har behandlat ärendet.

Här kan du läsa underlaget (tjänsteutlåtandet) Platser för tillfälliga bostäder för nyanlända som kommunstyrelsen ska fatta beslut om.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Fler tillfälliga bostäder för nyanlända planeras.

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.