Ensamkommande flyktingbarn

Varje år tar Danderyds kommun emot barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl. Dessa barn och ungdomar behöver familjehem som kan du anmäla intresse för att bli.

Barnen och ungdomarna som blir anvisade av Migrationsverket till Danderyds kommun är oftast mellan åldrarna 10-17, blandat flickor och pojkar från till exempel olika Afrikanska länder och Afghanistan. De flesta barnen blir placerade i familjehem, andra på boende.

En del får permanent uppehållstillstånd (PUT), andra avvisningsbeslut. En del återförenas med sina föräldrar i Sverige eller i något annat land, andra förblir själva i Sverige utan sina föräldrar. I stort sett är alla barnen ifrån sina föräldrar under ett antal år och lever med längtan efter sina föräldrar och hoppet om att återförening.

För närvarande har kommunen ansvar för drygt 100 ungdomar och att det får sina grundläggande behov av stöd, skydd och boende tillgodosedda. I huvudsak är dessa ungdomar placerade i Stockholms län.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för att:

  • Utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende. Detta innebär också att utreda om en familj, till exempel en anhörig, är lämplig och har förutsättningar att ta emot barnet.
  • Om barnet bor i Danderyd skall en god man utses.
  • Se till att barnet får skolundervisning.
  • Efter ett beviljat uppehållstillstånd ansvara kommunen för fortsatta insatser under barnets uppväxt samt för barnets integration.
  • Ansvaret innebär även att efterforska var barnets familjemedlemmar finns.

Om du är intresserad av att bli familjehem, klicka här

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Ensamkommande flyktingbarn

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.